BLOG ZPROVOZNĚN NA DOBU NEURČITOU,

ALE BOHUŽEL TO BUDE NA DLOUHOU CHVÍLI !!! :(Pokud jsi zde poprvé, jukni se na pravidla tohoto blogu ZDE
Reklamy mi prosím dávejte ZDE

Chtěl/a by jsi spřátelit blogy? ZDE

Dějiny Japonska

Dějiny Japonska - Období Jajoi (300 př. n. l. – 250 n. l.)

26. května 2012 v 18:27 | Sosíík

Období Jajoi

Období Jajoi (弥生時代)trvalo přibližně od roku 300 př. n. l. do roku 250 n. l.
Někdy okolo roku 300 př. n. l. začala kulturu Džómon nahrazovat nová kultura zvaná Jajoi (kultura Jajoi), podle lokality Jajoi v dnešním tokijském obvodě Bunkjó, kde byly vykopány první keramické nádoby pro ní charakteristické. Kultura Jajoi vznikla v období, kdy do Japonska přišlo množství imigrantů z Koreje, kteří s sebou přinesli pěstování rýže a technologii zpracování kovů. S jejím příchodem Japonsko vstoupilo do doby železné. V tomto období se postupně zvyšoval počet obyvatel a společnost se stala komplexnější - lidé tkali plátno, žili v trvalých zemědělských obcích, stavěli budovy ze dřeva a kamene, získávali majetek prostřednictvím vlastnictví půdy a uskladňování obilí a vytvořili zřetelné společenské třídy. Jajoiské období trvalo přibližně 600 let až do konce 3. století našeho letopočtu.

Dějiny Japonska - Období Džómon

23. května 2012 v 15:31 | Sosíík

Období Džómon (do 300 př. n. l.)

Období Džómon
trvalo přibližně od roku 10 000 př. n. l. do roku 300 př. n. l.
Archeologické výzkumy naznačují, že první lidé přišli na Japonské ostrovy okolo roku 30 000 př. n. l. Přišli přes pevninské mosty, které během ledových dob spojovaly Hokkaidó s asijským kontinentem, a hlavně z Korejského poloostrova. Existují však i důkazy, které potvrzují, že někteří obyvatelé přišli po moři z jihovýchodní Asie během migrace směrem k Tichému oceánu. Přibližně od roku 10 000 př. n. l. se vyvíjela tzv. kultura Džómon, pro kterou je charakteristická výroba keramiky s provazcovitými vzory. Nejstarší nálezy se tradičně datují mezi roky 10 000 - 7500 př. n. l. a to z japonské keramiky dělá nejstarší keramiku světa.Nejnovější výsledky měření stáří džómonské keramiky pomocí radiokarbonové metody navíc posunují počátek období Džómon až do roku 14 500 př. n. l.
Dalšími typickými archeologickými nálezy z této doby jsou hliněné figurky dogú
, které zřejmě sloužily k náboženským a kultovním účelům.


Figurka Dogú 
 

Reklama